تماس با شرکت

شرکت کارآفرینان رهپوی علمی تبریز

آدرس: تبریز – باغشمال جدید – خیابان شهیدان نقوی – جنب کوچه قرقره چی – ساختمان آفتاب

کدپستی: ۵۱۵۷۹۱۳۱۵۱

شماره تماس شرکت: 04133253009

پشتیبان محصولات فنی و  پیگیری سفارشات: 09141099004

پشتیبانی وبسایت و مشکلات فنی آن:  09144069587